Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskoga - Ålder och kön - Häsängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Häsängen 1799 17,0% 27,7% 27,1% 28,3% 6,6% 51,6% 48,4% 3,8%  
Summa 1799 17,0% 27,7% 27,1% 28,3% 6,6% 51,6% 48,4% 3,8%

http://www.val.se