Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskoga - Ålder och kön - Odlingen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Odlingen 1629 28,1% 28,7% 21,5% 21,6% 9,0% 53,2% 46,8% 3,0%  
Summa 1629 28,1% 28,7% 21,5% 21,6% 9,0% 53,2% 46,8% 3,0%

http://www.val.se