Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskoga - Ålder och kön - Karlberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlberg 1246 11,9% 34,8% 24,2% 29,1% 5,5% 49,0% 51,0% 2,2%  
Summa 1246 11,9% 34,8% 24,2% 29,1% 5,5% 49,0% 51,0% 2,2%

http://www.val.se