Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskoga - Ålder och kön - Sandmo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandmo 1761 19,4% 19,2% 16,4% 45,0% 6,8% 44,9% 55,1% 3,4%  
Summa 1761 19,4% 19,2% 16,4% 45,0% 6,8% 44,9% 55,1% 3,4%

http://www.val.se