Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskoga - Ålder och kön - Bråten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bråten 2015 15,1% 35,2% 25,5% 24,2% 7,6% 51,8% 48,2% 1,8%  
Summa 2015 15,1% 35,2% 25,5% 24,2% 7,6% 51,8% 48,2% 1,8%

http://www.val.se