Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Askersund - Ålder och kön - Zinkgruvan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Zinkgruvan 366 13,7% 29,2% 29,0% 28,1% 7,1% 54,1% 45,9% 2,2%  
Summa 366 13,7% 29,2% 29,0% 28,1% 7,1% 54,1% 45,9% 2,2%

http://www.val.se