Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Askersund - Ålder och kön - Snavlunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Snavlunda 557 16,0% 34,3% 33,4% 16,3% 6,3% 52,8% 47,2% 2,3%  
Summa 557 16,0% 34,3% 33,4% 16,3% 6,3% 52,8% 47,2% 2,3%

http://www.val.se