Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kumla - Ålder och kön - Stadshuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stadshuset 1497 21,8% 19,8% 15,5% 43,0% 6,4% 44,2% 55,8% 3,1%  
Summa 1497 21,8% 19,8% 15,5% 43,0% 6,4% 44,2% 55,8% 3,1%

http://www.val.se