Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ljusnarsberg - Ålder och kön - Kyrkbacksskolan, Kopparberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkbacksskolan, Kopparberg 1144 13,7% 27,4% 29,4% 29,5% 6,9% 50,3% 49,7% 4,0%  
Summa 1144 13,7% 27,4% 29,4% 29,5% 6,9% 50,3% 49,7% 4,0%

http://www.val.se