Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Degerfors - Ålder och kön - Jannelund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jannelund 1333 11,1% 21,4% 20,3% 47,2% 4,7% 45,4% 54,6% 5,1%  
Summa 1333 11,1% 21,4% 20,3% 47,2% 4,7% 45,4% 54,6% 5,1%

http://www.val.se