Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hallsberg - Ålder och kön - Svennevad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Svennevad 412 12,9% 31,1% 31,6% 24,5% 4,6% 53,4% 46,6% 5,1%  
Summa 412 12,9% 31,1% 31,6% 24,5% 4,6% 53,4% 46,6% 5,1%

http://www.val.se