Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hallsberg - Ålder och kön - Vingen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vingen 1179 15,8% 28,1% 25,2% 31,0% 5,5% 49,5% 50,5% 2,8%  
Summa 1179 15,8% 28,1% 25,2% 31,0% 5,5% 49,5% 50,5% 2,8%

http://www.val.se