Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Arvika - Ålder och kön - Dottevik Arvika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dottevik Arvika 1188 23,3% 29,4% 29,6% 17,7% 8,9% 51,0% 49,0% 8,8%  
Summa 1188 23,3% 29,4% 29,6% 17,7% 8,9% 51,0% 49,0% 8,8%

http://www.val.se