Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hagfors - Ålder och kön - Hagfors Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagfors Centrum 1855 17,4% 23,8% 24,0% 34,8% 7,0% 47,4% 52,6% 2,6%  
Summa 1855 17,4% 23,8% 24,0% 34,8% 7,0% 47,4% 52,6% 2,6%

http://www.val.se