Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Filipstad - Ålder och kön - Brattfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brattfors 376 12,8% 27,1% 31,1% 29,0% 5,9% 53,5% 46,5% 3,5%  
Summa 376 12,8% 27,1% 31,1% 29,0% 5,9% 53,5% 46,5% 3,5%

http://www.val.se