Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Filipstad - Ålder och kön - Filipstads Västra-Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Filipstads Västra-Centrum 1265 16,8% 19,4% 21,0% 42,8% 6,5% 45,1% 54,9% 3,8%  
Summa 1265 16,8% 19,4% 21,0% 42,8% 6,5% 45,1% 54,9% 3,8%

http://www.val.se