Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kristinehamn - Ålder och kön - Bäckhammar-Nybble

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäckhammar-Nybble 1181 12,2% 25,0% 29,5% 33,4% 4,8% 52,3% 47,7% 3,6%  
Summa 1181 12,2% 25,0% 29,5% 33,4% 4,8% 52,3% 47,7% 3,6%

http://www.val.se