Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kristinehamn - Ålder och kön - Rudskoga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rudskoga 574 15,7% 25,3% 28,6% 30,5% 6,6% 51,9% 48,1% 2,3%  
Summa 574 15,7% 25,3% 28,6% 30,5% 6,6% 51,9% 48,1% 2,3%

http://www.val.se