Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kristinehamn - Ålder och kön - Djurgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djurgården 801 13,1% 27,7% 26,3% 32,8% 7,7% 50,9% 49,1% 7,7%  
Summa 801 13,1% 27,7% 26,3% 32,8% 7,7% 50,9% 49,1% 7,7%

http://www.val.se