Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Gruvlyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gruvlyckan 1414 26,6% 31,3% 20,2% 21,9% 8,8% 48,4% 51,6% 7,6%  
Summa 1414 26,6% 31,3% 20,2% 21,9% 8,8% 48,4% 51,6% 7,6%

http://www.val.se