Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Skattkärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skattkärr 1312 15,6% 39,3% 24,3% 20,8% 8,0% 50,2% 49,8% 1,8%  
Summa 1312 15,6% 39,3% 24,3% 20,8% 8,0% 50,2% 49,8% 1,8%

http://www.val.se