Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Alster söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alster söder 765 14,6% 38,6% 28,6% 18,2% 5,6% 50,7% 49,3% 1,6%  
Summa 765 14,6% 38,6% 28,6% 18,2% 5,6% 50,7% 49,3% 1,6%

http://www.val.se