Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Kronoparken väst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kronoparken väst 1255 46,7% 27,0% 17,8% 8,4% 19,0% 52,2% 47,8% 6,9%  
Summa 1255 46,7% 27,0% 17,8% 8,4% 19,0% 52,2% 47,8% 6,9%

http://www.val.se