Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Rud söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rud söder 1446 21,2% 20,9% 20,6% 37,3% 8,0% 43,6% 56,4% 3,7%  
Summa 1446 21,2% 20,9% 20,6% 37,3% 8,0% 43,6% 56,4% 3,7%

http://www.val.se