Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Lorensberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lorensberg 1197 11,7% 37,9% 22,1% 28,2% 7,5% 48,1% 51,9% 1,4%  
Summa 1197 11,7% 37,9% 22,1% 28,2% 7,5% 48,1% 51,9% 1,4%

http://www.val.se