Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Färjestad-Rud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färjestad-Rud 1026 11,6% 26,1% 21,8% 40,4% 5,5% 45,2% 54,8% 2,0%  
Summa 1026 11,6% 26,1% 21,8% 40,4% 5,5% 45,2% 54,8% 2,0%

http://www.val.se