Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Herrhagen 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Herrhagen 3 1586 37,1% 31,1% 18,9% 12,9% 9,2% 48,0% 52,0% 2,6%  
Summa 1586 37,1% 31,1% 18,9% 12,9% 9,2% 48,0% 52,0% 2,6%

http://www.val.se