Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlstad - Ålder och kön - Herrhagen 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Herrhagen 1 1531 34,0% 25,0% 18,9% 22,1% 6,5% 47,7% 52,3% 2,4%  
Summa 1531 34,0% 25,0% 18,9% 22,1% 6,5% 47,7% 52,3% 2,4%

http://www.val.se