Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sunne - Ålder och kön - Södra Borgeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Borgeby 1210 14,9% 31,7% 29,6% 23,9% 7,4% 53,1% 46,9% 3,9%  
Summa 1210 14,9% 31,7% 29,6% 23,9% 7,4% 53,1% 46,9% 3,9%

http://www.val.se