Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sunne - Ålder och kön - Klockaregården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klockaregården 1237 19,2% 29,3% 27,1% 24,4% 9,1% 50,4% 49,6% 3,6%  
Summa 1237 19,2% 29,3% 27,1% 24,4% 9,1% 50,4% 49,6% 3,6%

http://www.val.se