Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Årjäng - Ålder och kön - Töcksfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Töcksfors 1985 17,3% 32,6% 23,6% 26,4% 5,7% 50,4% 49,6% 23,3%  
Summa 1985 17,3% 32,6% 23,6% 26,4% 5,7% 50,4% 49,6% 23,3%

http://www.val.se