Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hammarö - Ålder och kön - Hallersrud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hallersrud 1570 12,4% 40,6% 29,9% 17,1% 6,1% 52,0% 48,0% 2,2%  
Summa 1570 12,4% 40,6% 29,9% 17,1% 6,1% 52,0% 48,0% 2,2%

http://www.val.se