Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Storfors - Ålder och kön - Storfors Centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Storfors Centrala 1899 14,8% 28,2% 25,6% 31,3% 6,5% 49,7% 50,3% 7,0%  
Summa 1899 14,8% 28,2% 25,6% 31,3% 6,5% 49,7% 50,3% 7,0%

http://www.val.se