Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kil - Ålder och kön - Frykerud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Frykerud 695 17,3% 31,8% 30,5% 20,4% 7,3% 50,5% 49,5% 4,2%  
Summa 695 17,3% 31,8% 30,5% 20,4% 7,3% 50,5% 49,5% 4,2%

http://www.val.se