Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kil - Ålder och kön - Fagerås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fagerås 649 16,6% 32,2% 27,3% 23,9% 6,9% 52,1% 47,9% 2,8%  
Summa 649 16,6% 32,2% 27,3% 23,9% 6,9% 52,1% 47,9% 2,8%

http://www.val.se