Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Kinnarp-Slutarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kinnarp-Slutarp 1220 13,4% 29,6% 30,4% 26,6% 6,1% 50,4% 49,6% 1,9%  
Summa 1220 13,4% 29,6% 30,4% 26,6% 6,1% 50,4% 49,6% 1,9%

http://www.val.se