Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Odensberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Odensberg 837 14,1% 35,4% 28,2% 22,3% 6,9% 53,5% 46,5% 1,6%  
Summa 837 14,1% 35,4% 28,2% 22,3% 6,9% 53,5% 46,5% 1,6%

http://www.val.se