Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Vilhelmsberg-Åttagård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vilhelmsberg-Åttagård 1227 16,5% 29,1% 28,4% 25,9% 6,8% 51,0% 49,0% 3,6%  
Summa 1227 16,5% 29,1% 28,4% 25,9% 6,8% 51,0% 49,0% 3,6%

http://www.val.se