Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Ranten-Grönelund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ranten-Grönelund 1261 31,4% 22,9% 17,0% 28,7% 9,4% 45,6% 54,4% 4,2%  
Summa 1261 31,4% 22,9% 17,0% 28,7% 9,4% 45,6% 54,4% 4,2%

http://www.val.se