Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Fredriksberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fredriksberg 1426 25,2% 27,8% 20,2% 26,8% 8,6% 48,1% 51,9% 3,2%  
Summa 1426 25,2% 27,8% 20,2% 26,8% 8,6% 48,1% 51,9% 3,2%

http://www.val.se