Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Kyrkerör

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkerör 1746 26,1% 23,7% 20,8% 29,4% 7,4% 44,9% 55,1% 2,2%  
Summa 1746 26,1% 23,7% 20,8% 29,4% 7,4% 44,9% 55,1% 2,2%

http://www.val.se