Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falköping - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1707 19,5% 29,1% 21,6% 29,8% 7,4% 46,5% 53,5% 1,9%  
Summa 1707 19,5% 29,1% 21,6% 29,8% 7,4% 46,5% 53,5% 1,9%

http://www.val.se