Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Tidaholm - Ålder och kön - Tidaholms Innerstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tidaholms Innerstad 1224 22,8% 25,7% 15,5% 35,9% 7,8% 46,3% 53,7% 4,7%  
Summa 1224 22,8% 25,7% 15,5% 35,9% 7,8% 46,3% 53,7% 4,7%

http://www.val.se