Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hjo - Ålder och kön - Hjo 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjo 6 691 15,3% 35,3% 31,1% 18,2% 5,9% 52,8% 47,2% 2,5%  
Summa 691 15,3% 35,3% 31,1% 18,2% 5,9% 52,8% 47,2% 2,5%

http://www.val.se