Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hjo - Ålder och kön - Hjo 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjo 2 1407 12,6% 31,4% 26,5% 29,5% 6,0% 50,5% 49,5% 2,8%  
Summa 1407 12,6% 31,4% 26,5% 29,5% 6,0% 50,5% 49,5% 2,8%

http://www.val.se