Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Hjo - Ålder och kön - Hjo 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjo 1 1491 17,4% 29,0% 30,8% 22,9% 7,2% 48,6% 51,4% 2,9%  
Summa 1491 17,4% 29,0% 30,8% 22,9% 7,2% 48,6% 51,4% 2,9%

http://www.val.se