Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skövde - Ålder och kön - Skultorpsbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skultorpsbygden 1818 16,0% 39,8% 25,4% 18,9% 8,1% 51,4% 48,6% 2,0%  
Summa 1818 16,0% 39,8% 25,4% 18,9% 8,1% 51,4% 48,6% 2,0%

http://www.val.se