Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skövde - Ålder och kön - Skultorps Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skultorps Centrum 1553 16,5% 36,6% 21,6% 25,3% 8,4% 47,4% 52,6% 2,5%  
Summa 1553 16,5% 36,6% 21,6% 25,3% 8,4% 47,4% 52,6% 2,5%

http://www.val.se