Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skövde - Ålder och kön - Ekäng-Ulveket

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekäng-Ulveket 1745 12,0% 37,8% 27,7% 22,5% 6,5% 49,3% 50,7% 2,8%  
Summa 1745 12,0% 37,8% 27,7% 22,5% 6,5% 49,3% 50,7% 2,8%

http://www.val.se