Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skövde - Ålder och kön - Västra Fältet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Fältet 1164 19,7% 25,1% 22,7% 32,6% 5,5% 46,6% 53,4% 2,9%  
Summa 1164 19,7% 25,1% 22,7% 32,6% 5,5% 46,6% 53,4% 2,9%

http://www.val.se